• Diesel

    Machiavelli mawiał, ze cel uświęca środki. Patrząc pod katem jego wypowiedzi, to nie jest to nic złego. Jednakże Pitagoras twierdził, że najkrótsze odpowiedzi „tak” i „nie” wymagają najdłuższego zastanowienia, Bo dla mnie czy dla kogoś innego patrzącego z boku, może być to dobry uczynek. A co ma powiedzieć osoba/sprzedawca, którą okradziono? Może to dla niej zabraknąć na chleb. A może było to jedzenie kupione za jej ostatnie pieniądze? Według mnie to temat rzeka, bez jednoznacznej odpowiedzi.

    • lucy

      dobrze powiedziane- sama bym tego lepiej nie ujęła

  • Zygat

    Nie.