• Aga.

  1. Porozumienie.
  2. Pokora.
  3. Bezpieczeństwo.
  4. Tolerancja.
  5. Szacunek.

 • Anonim

  Bóg
  wyobraźnia, działalność twórcza
  wolność
  nauka
  sztuka i kultura

 • 1. Bóg, wiara
  2. Żona
  3. Dzieci
  4. Kultura, muzyka
  5. Wolność