• Bo kiedy kocha się tak mocno to chce się wszystkiego, co dobre dla tej drugiej osoby. A czasem jest tak, że ta druga osoba może być szczęśliwa bez ciebie. i wtedy daje się jej odejść..

  • Wolność.
    Miłość Wielka nie jest zaborcza.