• Diesel

    Również myślenie mam zdecydowanie inne

  • paulaola

    Myślę ;)