• ja

    Wyuczona podłość, i skurw… w stosunku do innych ludzi