• kamala79

    w wymiarze czysto ludzkim to błogostan, zawieszenie broni (aż do jakiegoś następnego punktu zapalnego, sporu) między dwoma stronami konfliktu. Niestety w obecnie, Pokój ( czy to w wymiarze narodowym, czy międzyludzkim) jest ciężkie czasami do utrzymania. Powodami zawsze są zawiść, zazdrość i rodząca się z nich nienawiść. Czasami do inności – wyglądu, poglądów, religii itd.