Blog dla chcących więcej

Tag: zachowanie agresywne

autor:

Bez kategorii

Frus­trac­ja to ni­by nic…

13 grudnia 2013

…Ale pro­wadzi do ag­resji. W teorii psychologii agresja jest określana jako INTENCJONALNE i UKIERUNKOWANE na konkretny (zewnętrzny lub wewnętrzny) obiekt zachowanie, które ma na celu wyrządzenie szkody psychicznej lub fizycznej. Nie ma zgody, co do mechanizmów jej powstawania, ale najczęściej rodzi się ona ze stresu, …