Blog dla chcących więcej oraz gabinet pomocy psychologicznej online

ZABURZENIA

Jesteś młody? Masz TEN objaw? To może być ALZHEIMER!

19/04/2022

Jesteś młody? Masz TEN objaw? To może być ALZHEIMER!

Niemcy. Jakkolwiek by się nam nie kojarzyli, zrobili kawał doskonałej roboty neuronaukowej. Na początku 2020 roku w Niemieckim Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych, psychologowie przeprowadzili badanie na starszych dorosłych osobach, którzy zgłaszali, że odczuwają problemy z pamięcią, ale których ogólna psychiczna wydolność była w granicach normy. Problemy poznawcze łączyły się też z nieprawidłowościami w płynie rdzeniowym.

Gdy zaczynamy odczuwać, że nasza pamięć szwankuje, ale nasze ogólne funkcjonowanie mieści się w normie, to mówimy wtedy o SUBIEKTYWNYM SPADKU FUNKCJI POZNAWCZYCH (Subjective Cognitive Decline).

Ludzie z subiektywnym spadkiem funkcji poznawczych mają znacznie zwiększone ryzyko rozwinięcia demencji. Niestety wciąż nie wiadomo wszystkiego o tym, co leży u podłoża problemów z pamięcią.

Niemcy już kiedyś robili podobne badania, ale wyniki były nie do końca pewne, bo grupa badanych była zbyt mała, by móc powiedzieć jednoznacznie, że jest to statystycznie ważne. Teraz już mogli to potwierdzić.

Osoby badane, w klasycznych testach poznawczych wypadali dobrze, mieścili się we wszystkich normach. Jedyne, co im „dolegało”, to ich własne poczucie, że coś jest nie tak.

Badani przeszli różne testy zdolności umysłowych. Oprócz wydajności pamięci skupiono się również na zdolności uwagi i zdolności koncentracji w różnych sytuacjach. Testowano m.in. umiejętności językowe oraz umiejętność rozpoznawania i poprawnego nazywania obiektów.

Następnie przeanalizowano płyn mózgowo-rdzeniowy 180 uczestników — 104 z nich z SCD. Zmierzono poziomy określonych białek, a mianowicie „peptydów beta-amyloidu” i „białek tau”.

„Te dane biomarkerów pozwalają wyciągnąć wnioski na temat potencjalnego uszkodzenia nerwów i mechanizmów związanych z chorobą Alzheimera”

– powiedział Wolfsgruber.

„Odkryliśmy, że nasi badani pacjenci z SCD mieli średnio łagodne deficyty poznawcze i że te deficyty były związane z białkami, które wskazują na wczesną chorobę Alzheimera. Dlatego zakładamy, że zarówno subiektywne dolegliwości, jak i minimalne obiektywne deficyty poznawcze są spowodowane procesami Alzheimera. To nie jest coś, co można brać za pewnik, ponieważ istnieje wiele przyczyn problemów z pamięcią”

– powiedział Wagner, który prowadził obecne badanie.

„Ważne jest, aby podkreślić, że te osoby odwiedziły klinikę pamięci z powodu swoich skarg lub zostały skierowane do jednej z nich. Dlatego tych ustaleń nie można uogólniać, ponieważ wiele osób starszych cierpi na przejściowe zaburzenia pamięci subiektywnej bez wczesnej choroby Alzheimera”.

Odkrycia opierają się na danych z tak zwanego badania DELCODE, które bada wczesną fazę choroby Alzheimera, okres przed pojawieniem się wyraźnych objawów.
W ramach DELCODE przez kilka lat monitorowany jest rozwój poznawczy łącznie około 1000 osób.

„Wtedy stanie się jasne, kto faktycznie rozwija chorobę i jak dobrze ryzyko zachorowania można z góry oszacować za pomocą SCD. Dane na ten temat są nadal gromadzone i oceniane”

– powiedział Wagner.

„W każdym razie nasze obecne wyniki potwierdzają koncepcję, że SCD może przyczynić się do wczesnego wykrycia choroby Alzheimera. Jednak SCD z pewnością może dostarczyć tylko części szerszego obrazu, który jest niezbędny do diagnozy. Trzeba będzie również wziąć pod uwagę biomarkery”.

Wyniki mogą również pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia.

„Obecne terapie przeciwko chorobie Alzheimera zaczynają się zbyt późno. Wtedy mózg jest już poważnie uszkodzony. Lepsze zrozumienie SCD może stworzyć podstawę do wcześniejszego leczenia. Aby przetestować terapie, które mają działać we wczesnych stadiach choroby Alzheimera, konieczne jest zidentyfikowanie osób o podwyższonym ryzyku choroby. W tym celu SCD może być ważnym kryterium”

– powiedział Wagner.


Źródło: https://www.dzne.de/en/


    Jeśli borykasz się z problemami natury psychicznej, czujesz się wypalony/a, cierpisz na depresję, masz dosyć tkwienia w jednym miejscu albo szukasz porady - dobrze trafiłeś/aś! Odezwij się! Napisz bezpośrednio: psycholog.kotlarek@gmail.com