Blog dla chcących więcej oraz gabinet pomocy psychologicznej online

Tag: dieta a agresja

autor:

Bez kategorii

Frus­trac­ja to ni­by nic…

13/12/2013

…Ale pro­wadzi do ag­resji. W teorii psychologii agresja jest określana jako INTENCJONALNE i UKIERUNKOWANE na konkretny (zewnętrzny lub wewnętrzny) obiekt zachowanie, które ma na celu wyrządzenie szkody psychicznej lub fizycznej. Nie ma zgody, co do mechanizmów jej powstawania, ale najczęściej rodzi się ona ze stresu, …