Blog dla chcących więcej

Tag: unikająca

autor:

Bez kategorii

W lęku i niepokoju 
- o osobowości unikającej

27 maja 2018

Zaburzenia osobowości są pewnymi utrwalonymi wzorcami zachowań, które cechują się małą elastycznością bez względu na okoliczności sytuacyjne. Cechy zachowań są skrajne i rzutują na wszystkie sfery życia danej osoby, a tym samym wpływają na ich jakość. Zaburzenia osobowości pojawiają się najczęściej w okresie dojrzewania …