Blog dla chcących więcej oraz gabinet pomocy psychologicznej online

RELACJE

Gdy skrzywdziłeś lub zostałeś skrzywdzony

27/09/2018

Gdy skrzywdziłeś lub zostałeś skrzywdzony

Szczerość, uczciwość i idące za nimi zaufanie jest podstawą każdej relacji międzyludzkiej. To właśnie dzięki nim tworzy się związek oparty na solidnych fundamentach dających poczucie bezpieczeństwa w kontakcie z drugą stroną.

Budowanie zaufania, to długi proces wymagający pracy od każdego z partnerów. Niekiedy dochodzi do różnego rodzaju kryzysów w relacji i wzajemnych krzywd, czego efektem może być nadszarpnięte zaufanie i brak poczucia bezpieczeństwa wystawiające związek na dużą próbę.

Co wówczas zrobić i jak to naprawić?

Jeśli zawiodłeś czyjeś zaufanie…

 • Przyznaj się do popełnionego błędu.

Uznanie swojej winy może być początkiem drogi ku poprawie relacji i odbudowie zaufania. Przyjęcie perspektywy osoby, która została skrzywdzona i uznanie swojego błędu może dać przestrzeń partnerowi do przeżycia tego, co się stało i dowodem uznania ważności jego emocji w kontekście Twoich czynów.

 • Weź odpowiedzialność za to, co się stało.

Bardzo ważne jest to, by zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich działań i wziąć za nie odpowiedzialność. Trzeba wiedzieć, jakie mogą być skutki wyrządzonych krzywd i to, że nasza skrucha może nie być wystarczająca do odkupienia krzywd i naprawy relacji.

 • Zadeklaruj poprawę.

Jeśli partner postanowi dać szansę temu związkowi, ważne jest byś zadeklarował i przekuł w czyny poprawę swojego zachowania. Pamiętaj o tym, że szansa, którą dostajesz jest często efektem ogromnej pracy nad sobą osoby, która została zraniona. Skorzystaj z niej mądrze.

 • Rozmawiaj.

Rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj! Tylko dzięki rozmowie pełnej szczerości, uczciwości, prawdomówności i autentyczności jesteśmy w stanie odbudować to, co zostało wystawione na próbę i tworzyć relację opartą na poczuciu bezpieczeństwa. Bądź uczciwy w związku i dziel się z partnerem ważnymi rzeczami. Nie miej tajemnic, które mogą ważyć o losach Twojego związku i poddawać w wątpliwość fundamentalne zaufanie w relacji.

 • Bądź cierpliwy.

Nie wymagaj od skrzywdzonego partnera natychmiastowego powrotu do kształtu Waszych relacji sprzed minionych wydarzeń. Daj mu czas na własne przemyślenia i podążanie drogą do wybaczenia w takim tempie, jakiego potrzebuje. Nie naciskaj, bądź wyrozumiały i uważny na jego potrzeby.

Jeśli Twoje zaufanie zostało zawiedzione…

 • Przemyśl swoją decyzję.

Zastanów się czy chcesz i jesteś w stanie wybaczyć partnerowi krzywdy i postarać się zawalczyć o tę relację. Pamiętaj o tym, że nie zawsze i nie każdy jest zdolny do takiego przebaczenia i masz prawo do przeżywania tego na swój indywidualny sposób. Ważne jest jednak to, żeby wiedzieć, że decyzja o próbie naprawy związku obliguje oboje partnerów do pracy nad samymi sobą, ale i związkiem, a co za tym idzie – „grania do wspólnej bramki” i wytrwałości w tych dążeniach.

 • Gdy postanowiłeś/aś dać Wam drugą szansę.

Niezwykle ważne jest to, by unikać wówczas wszelkich zachowań mających na celu kontrolowanie partnera, sprawdzanie go, bądź szukanie zemsty za popełnione przez niego błędy. Jeżeli podejmujesz decyzję o wyzwaniu, jakim jest naprawa relacji, bądź w stosunku do tej osoby uczciwy i traktuj ją tak samo, jak chciałbyś być traktowanym. Pamiętaj o tym, że wszelkie z działań, które opisałam wyżej mogą wzmacniać w Tobie poczucie, że partner jest nieuczciwy i nieszczery, co zamiast budować zaufanie w tym związku może tworzyć coraz większy dystans i skutkować całkowitym rozpadem tej relacji.

 • Rozmawiaj.

Tak, jak pisałam kilka akapitów wcześniej – rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz… rozmawiaj. Nie ma nic ważniejszego we wszelkich znajomościach, a już tym bardziej tych bliskich niż wymiana poglądów i dzielenie się tym, co dzieje się w życiu drugiej strony. Jest to niezwykle istotne zarówno na początku, w trwaniu i obudowywaniu związku. Unikanie tajemnic, tworzenia tematów tabu i dzielenie się wątpliwościami czy troskami może skutkować wzajemnym zbliżeniem się do siebie i pokonywaniem trudności, będących podłożem nadszarpniętego zaufania.

 • Staraj się dostrzec to, co dobre.

Będąc zranionym bardzo często postrzegamy drugą stronę przez filtr negatywów. Widzimy i koncentrujemy się na tym, co złe, chcąc zabezpieczyć się przed ponownym zranieniem. Z jednej strony strategia ta pełni funkcję, która zapewnia nam bezpieczeństwo, z drugiej jednak mija się z celem, jakim jest budowanie zaufania i tworzenie autentycznej relacji. Zaczynamy wówczas stosować techniki asekuracyjne i unikające, tworząc dystans w relacji i nie pozwalamy na ponowne zbliżenie się do nas partnera.

 • Daj sobie czas.

Bądź dla siebie wyrozumiały i daj sobie tyle przestrzeni i czasu na oswojenie się z sytuacją i przebaczenie partnerowi, ile potrzebujesz. Postaraj się niczego nie przyspieszać i podążać za własnymi odczuciami. Bądź dla siebie dobry.

 • Bądźcie w jednej drużynie.

Niezależnie od tego, czy skrzywdziłeś kogoś Ci bliskiego, czy też zostałeś skrzywdzony, pamiętaj, że jeśli już zdecydujecie się na ratowanie tej relacji to najważniejszą kwestią jest ponowne budowanie zaufania i granie wraz z partnerem „do jednej bramki”. Postarajcie się niczego nie przyspieszać i dać sobie czas na przeżycie tego, co się wydarzyło nie zapominając przy tym o potrzebach partnera.

Jeśli uznacie, że pomimo wspólnych wysiłków trudno Wam odnaleźć się w tej sytuacji, warto pomyśleć o terapii par, która może pomóc Wam w znalezieniu konstruktywnych strategii rozmowy i wspólnych celów dając nadzieję na nowy początek.


  Jestem studentką psychologii na III roku na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Swoją przyszłość wiążę z psychologią kliniczną, rozważam też podjęcie nauki w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Uczestniczyłam w praktykach w pracowni psychotechnicznej Pro Salus. Obecnie jestem wolontariuszem w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym dla dzieci i młodzieży. W wolnych chwilach ćwiczę jogę i nie wyobrażam sobie życia bez moich dwóch kotów!