• Grey Owl

    To jak określić swoje miejsce na ziemi lub wyznaczyć punkt na mapie – chcę, aby tu leżały moje szczątki. Cele turystyczne nie należą w moim przypadku do kategorii „najbardziej”. Pociąga mnie kilka miejsc na Ziemi: Egipt, Skandynawia, Chiny, Japonia, Kanada – wszystkie mają wspólny mianownik – siła mądrości.

    • Monika

      To nie miejsce się liczy tak naprawdę, ale powód, na którego chcemy się tam znaleźć.