• kulesz1980

    Niebo jest wolnością duszy, swobodą uczuć, pełną akceptacją siebie, odtrąceniem wszelkiego zła, trwaniem w radości, szczęściu, miłości, jest spełnieniem nadziei. Niebo to ostatnie stadium rozwoju naszej duszy, to miejsce uczuć, stan w jakim dusza może się poruszać i przebywać… wile dusz musiało by zebrać się razem i przez swój byt w stanie radości miłości i wszelkich dobrych uczuć aby taki raj- czy też niebo sobie stworzyć.. samotna dusza, która potrzebuje wędrówki może go doświadczyć jedynie przejściowo , przez stan śmierci czy inne oddalenia od ciała czy choćby przez doświadczanie miłości. można też tu dodać doświadczanie przykrości jako kreowanie potrzeby nieba i dążenia do niego…to tyle w skrócie.. pozdrawiam Tomek K. (kulesz1980)

    • Monika

      Wyjątkowa interpretacja pytania Tomku. Piękna.