Blog dla chcących więcej oraz gabinet pomocy psychologicznej online

Tag: zaburzenia schizofreniczne

autor:

ZABURZENIA

Schizofrenia a sztuka

06/06/2014

„…Ów język nietypowych twórców jest wielkim skarbem ludzkiej kultury, nadaje jej godności i splendoru tym, którzy widzą inaczej, którzy cierpią, a o których się mówi w rozumieniu choroby…” W. Kandinsky Jak zapewne wiecie, interesuje mnie tematyka szeroko rozumianej kultury i sztuki w odniesieniu do …


autor:

ZABURZENIA

Iluzja wklęsłej maski – pomoc w diagnozie schizofrenii?

24/05/2014

W iluzji wklęsłej maski widz postrzega wklęsłe wnętrze maski jako normalną „wypukłą” twarz. Złudzenie to obnaża strategie mózgu, dążącego do nadawania światu sensu. Mózg łączy to, co dociera do niego z narządów zmysłów (przetwarzania dół – góra) z tym, czego oczekuje opierając się na …


autor:

ZABURZENIA

Typy schizofrenii

19/05/2014

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) podaje następujące rodzaje schizofrenii: Schizofrenia paranoidalna – najczęstsza postać schizofrenii. Dominują względnie stabilne, paranoidalne urojenia, którym zwykle towarzyszą omamy (najczęściej słuchowe) oraz zmiany spostrzegania. Zaburzenia emocji, woli i mowy nie są nasilone. Schizofrenia hebefreniczna – nasilone …