Blog dla chcących więcej oraz gabinet pomocy psychologicznej online

ZABURZENIA

Typy schizofrenii

19/05/2014

Typy schizofrenii

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) podaje następujące rodzaje schizofrenii:

 • Schizofrenia paranoidalna – najczęstsza postać schizofrenii. Dominują względnie stabilne, paranoidalne urojenia, którym zwykle towarzyszą omamy (najczęściej słuchowe) oraz zmiany spostrzegania. Zaburzenia emocji, woli i mowy nie są nasilone.
 • Schizofrenia hebefreniczna – nasilone zmiany są afektywne (emocjonalne). Urojenia i omamy są urywkowe. Nieodpowiedzialne, nieprzewidywalne, bezcelowe zachowania. Liczne manieryzmy. Nastrój płytki i niedostosowany. Przesadna wesołkowatość. Myślenie jest zdezorganizowane. Mowa niepowiązana, rozkojarzona. Występuje wyraźna tendencja do izolowania się.
 • Schizofrenia katatoniczna – dominują zaburzenia psychomotoryczne. Przemijające i izolowane objawy katatoniczne mogą występować w każdej z postaci schizofrenii. Tutaj musi dominować jeden lub więcej z następujących objawów:
 1. Osłupienie – znaczy spadek reaktywności wobec otoczenia jak też spontanicznych ruchów i reakcji.
 2. Mutyzm (brak werbalizacji, niemówienie, przy jednoczesnym nieuszkodzeniu aparatu mowy).
 3. Pobudzenie – bezcelowa aktywność ruchowa nie poddająca się wpływowi bodźców zewnętrznych.
 4. Zastyganie – samorzutne przyjmowanie i utrzymywanie niestosownych lub dziwacznych pozycji.
 5. Negatywizm – nieumotywowany opór wobec wszelkich poleceń lub prób poruszenia, albo ruch w przeciwnym kierunku.
 6. Sztywność – utrzymywanie sztywnych pozycji wbrew wysiłkom skłonienia do ruchu.
 7. Giętkość woskowa – utrzymywanie kończyn i tułowia w nadanych z zewnątrz pozycjach.
 8. Inne objawy – np. automatyzm nakazowy (automatyczne uleganie poleceniom), perseweracje (powtarzanie) słów i wyrażeń.
 • Schizofrenia niezróżnicowana (atypowa) – stany spełniające ogólne kryteria diagnostyczne schizofrenii lecz nie przypominające żadnej z omówionych dotąd postaci, ewentualnie przejawiające naraz cechy kilku z nich, bez wyraźnej przewagi którejkolwiek.
 • Depresja poschizofreniczna – epizod depresyjny, często wydłużony, występujący w następstwie choroby schizofrenicznej. Niektóre objawy schizofreniczne muszą jeszcze być obecne, ale nie dominują w obrazie klinicznym.
 • Schizofrenia rezydalna – przewlekły etap rozwoju zaburzeń schizofrenicznych, odróżniający się wyraźnym postępem choroby od etapu wczesnego do etapu późnego nacechowanego długo trwającymi (nie zawsze odwracalnymi) objawami negatywnymi.
 • Schizofrenia prosta – powolny, postępujący rozwój dziwactw, niezdolność do spełniania wymagań społecznych, spadek sprawności. Narastające zubożenie społeczne. Negatywne objawy rozwijają się, niepoprzedzone jawnymi objawami psychotycznymi.
 • Schizofrenia innego rodzaju – obejmuje zaburzenia o schizopodobnym przebiegu.

Czy w swoim otoczeniu (lub Wy sami) zmagacie się ze schizofrenią? Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście wiedzieć więcej na ten temat – chętnie przekopię się dla Was przez różne opracowania i postaram się jak najrzetelniej odpowiedzieć na wszystko, co Was ciekawi.


  Jeśli borykasz się z problemami natury psychicznej, czujesz się wypalony/a, cierpisz na depresję, masz dosyć tkwienia w jednym miejscu albo szukasz porady - dobrze trafiłeś/aś! Odezwij się! Napisz bezpośrednio: psycholog.kotlarek@gmail.com