Blog dla chcących więcej

ROZWÓJ Samoocena

Sprawdź jaką masz samoocenę

9 sierpnia 2013

Sprawdź jaką masz samoocenę

Symptomy psychiczne i społeczne u osób o różnej samoocenie:

NISKA SAMOOCENA

Symptomy psychiczne:

 • negatywna, nieakceptująca postawa stosunku do siebie samego;
 • nadwrażliwość, lęk i związane z tym silne napięcie emocjonalne;
 • nadwrażliwość na krytykę, obawa przed niepowodzeniem;
 • poczucie beznadziejności i nieszczęście;
 • marzycielstwo;
 • brak lub niska motywacja do działania;
 • poczucie bezwartościowości lub niepełnowartościowości, brak wiary we własne siły;
 • pragnienie spokojnego życia, bez wzruszeń, niepokoju, ryzyka;
 • w wypadku niepowodzenia – przygnębienie i zakłopotanie;
 • brak stanowczości i pewności siebie;

małe zainteresowanie światem zewnętrznym, introwersja, nadmierna autoanaliza;

Symptomy społeczne:

 • na ogół niska pozycja społeczna w grupie;
 • trudności w kontaktach interspersonalnych;
 • dystans w stosunku do innych osób;
 • dość częste konflikty z otoczeniem;
 • tendencja do uległości – zahamowanie społeczne, zachowania unikające i wycofujące;
 • krytyka innych i brak zaufania do ludzi;

UMIARKOWANIE WYSOKA SAMOOCENA

Symptomy psychiczne:

 • akceptacja siebie, wiara we własne siły, traktowanie siebie jako osoby wartościowej;
 • równowaga emocjonalna;
 • przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania;
 • życzliwość i zaufanie do innych;
 • silna motywacja do działania;

Symptomy społeczne:

 • poprawne stosunki z otoczeniem;
 • ponadprzeciętna lub wysoka pozycja w grupie (osoby bardzo lubiane);
 • duża efektywność społeczna;

BARDZO WYSOKA SAMOOCENA

Symptomy psychiczne:

 • częste doświadczanie frustracji i rezygnacja z podjętych działań;
 • zmniejszona odporność w sytuacji zagrożenia;
 • nadmierna samokontrola i brak szczerości;
 • stosowanie mechanizmów obronnych;

Symptomy społeczne:

 • konflikty z otoczeniem;
 • brak popularności w grupie;

Jaką Ty masz samoocenę?


  Psycholog. Mental Health Worker w organizacji rządowej w Sydney. Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Fascynuje mnie człowiek. Prywatnie uwielbiam podróże, merytoryczne dyskusje do rana i inspirujące książki. Mam słabość do Coli No Sugar i czerwonych żelków. Opowiesz mi coś o sobie?


  poprzedni artykuł

  Pytanie nr 29

  następny artykuł

  Pytanie nr 30