Blog dla chcących więcej oraz gabinet pomocy psychologicznej online

ROZWÓJ ZABURZENIA

Psychoterapia – ważny krok dla ważnego Ciebie

19/09/2018

Psychoterapia – ważny krok dla ważnego Ciebie

Psychoterapia jest zbiorem technik i strategii terapeutycznych służących poprawie funkcjonowania danej osoby w zakresie zdrowia psychicznego, ale i podniesieniu jej poczucia dobrostanu. Wśród najbardziej znanych nurtów psychoterapeutycznych są m.in. psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, Gestalt oraz nurt systemowy. Psychoterapia może przebiegać w formie spotkań indywidualnych, rodzinnych, grupowych lub psychoterapii par.

Niezwykle ważną kwestią, wyróżniającą psychoterapię, jako formę wsparcia jest relacja terapeutyczna. Opiera się ona na pełnym zrozumieniu, głębokiej empatii, akceptacji i szacunku dla przeżyć klienta. Należy pamiętać, że relacja ta ma charakter asymetryczny, co oznacza, że to właśnie klient wraz ze swoimi przemyśleniami i trudnościami, jest tematem wspólnych rozmów.

Ta kwestia odróżnia tę więź od innych, które w życiu codziennym oparte są na wymianie. 
Tak rozumiana relacja terapeutyczna staje się punktem wyjścia do budowania poczucia wartości klienta, samoakceptacji oraz odwagi do podejmowania wyzwań ku zmianie.

Co daje psychoterapia?

 • Możliwość poznania siebie wraz ze schematami własnego myślenia, odczuwania i zachowania;
 • Pomoc w odbudowaniu rzeczywistego obrazu siebie uwzględniającego własne zalety, ale i ograniczenia;
 • Praca nad odwagą i motywacją ku zmianie dysfunkcyjnych schematów myślenia;
 • Budowanie poczucia własnej wartości, skuteczności i samoakceptacji, co ściśle wiąże się 
z odzyskaniem poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem;
 • Wypracowanie dobrych relacji z samym sobą, ale i innymi ludźmi;
 • Nabywanie kompetencji społecznych tj. asertywność;

Jakie są koszty podjęcia psychoterapii?

 • Trudności i opór w dokonywaniu zmian, czasami także chwiejność nastrojów;

 • Nabywanie wiedzy o własnych ograniczeniach, konfrontowanie się z niełatwymi treściami;

 • Niezbędna determinacja i wytrwałość w działaniu pomimo kosztów tego procesu;

 • Pogodzenie się z tym, że zmiany, których dokonujesz w swoim życiu nie oznaczają zmian w zachowaniach innych – rozgraniczenie i zaakceptowanie tego, czego nie możesz zmienić;

Dla kogo?

Podjęcie psychoterapii wiąże się z ogromnymi korzyściami, ale i kosztami stanowiącymi inwestycję w dobrą zmianę. Z tego typu pomocy psychologicznej mogą korzystać zarówno osoby cierpiące na choroby i zaburzenia psychiczne, jak i osoby pozostające w innego rodzaju trudnej sytuacji.

Mogą to być na przykład:

 • Odczuwanie dyskomfortu w związku z sytuacją, w której się znaleźli;
 • Poczucie „niemocy” i bezradności, która zdaje się ograniczać ich możliwości rozwiązania problemu;
 • Apatia, obniżony nastrój, brak satysfakcji i zadowolenia z siebie i ze swojego życia, niskie poczucie własnej wartości;
 • Trudności w kontaktach interpersonalnych lub w konkretnej, ważnej i bliskiej dla tej osoby relacji;
 • Tkwienie w poczuciu niezrozumienia i odrzucenia przez innych ludzi;
 • Potrzeba dokonania jakichkolwiek zmian w swoim życiu.

Naprawdę warto

Dobrze, że świadomość mocy i skuteczności psychoterapii jest coraz większa. Ludzie, którzy doświadczają trudności coraz częściej i śmielej decydują się na zgłoszenie się po pomoc, tym samym świadcząc sobie samym ogromną przysługę. Już sam fakt podjęcia takiej decyzji i skłonienia się nad swoim problemem ma walor terapeutyczny – rozbrajający błędne koło deprecjonowania własnych potrzeb i ignorowania ważności siebie w swoich oczach.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że proces psychoterapeutyczny może przysporzyć nam niewygody i trudności, które warto zaakceptować i dać sobie szansę, by je przepracować. 
To właśnie od nas samych zależy, ile korzyści wyniesiemy z możliwości, które daje psychoterapia. Istotne jest także to, by być wytrwałym i cierpliwym i pamiętać o tym, że każda zmiana wymaga czasu i determinacji.


  Jestem studentką psychologii na III roku na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Swoją przyszłość wiążę z psychologią kliniczną, rozważam też podjęcie nauki w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Uczestniczyłam w praktykach w pracowni psychotechnicznej Pro Salus. Obecnie jestem wolontariuszem w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym dla dzieci i młodzieży. W wolnych chwilach ćwiczę jogę i nie wyobrażam sobie życia bez moich dwóch kotów!