Blog dla chcących więcej oraz gabinet pomocy psychologicznej online

Bez kategorii

TRIGGER WARNING: Czy to, co się wydarzyło było gwałtem?

26/08/2020

TRIGGER WARNING: Czy to, co się wydarzyło było gwałtem?

TRIGGER WARNING: Skąd mam wiedzieć czy zostałam zgwałcona?

Poniższy wpis może wywołać negatywne emocje opisując sytuacje związane z napaścią na tle seksualnym. Zakończ czytanie teraz lub gdy tylko poczujesz dyskomfort.

Wpis jest pisany z perspektywy kobiecej, ale to absolutnie nie oznacza, że mężczyźni nie bywają ofiarami napaści seksualnych i gwałtów (zarówno ze strony kobiet, jak i mężczyzn). Ten tekst może dotyczyć wszystkich płci.

Gdy miejsce ma jakakolwiek napaść seksualna, to dosyć powszechne, że ofiara jest zdezorientowana czy zdenerwowana i niespokojna. Targać nią może także wściekłość albo na łopatki rozkładać lęk. Często możemy nie wiedzieć po prostu, jak zareagować. I każde z tych myśli, emocji i doświadczeń są WAŻNE.

Są kroki, które można podjąć, by choć odrobinę zrozumieć, co się wydarzyło godziny lub nawet dni po przemocy.

Zaczynamy od zapewnienia sobie bezpieczeństwa i otrzymania odpowiedniej opieki medycznej.

Dodatkowo, zastanów się nad tym, czy chcesz zrobić obdukcję w szpitalu. To pomoże odzyskać chociaż minimalne poczucie kontroli. To też może pomóc przy ewentualnym składaniu zeznań na policji.

Pamiętajcie, że bez względu na to, co postanowicie – to jest Wasza decyzja. Wasz wybór. Jedyne, co musicie wiedzieć, to to, że nie jesteście z tym sami. Bez względu na to, jaką decyzję podejmiecie.

Ten wpis może pomóc podjąć decyzję. Pomoże też odpowiedzieć na bardzo ważne pytania.

Skąd mam wiedzieć, czy to był gwałt?

Po przemocy seksualnej możemy mieć mnóstwo pytań. Głównym z nich zdarza się często być: czy to był na pewno gwałt? Ustalając, czy zgoda była stała i dana w zgodzie ze sobą i bez nacisków, pozwoli lepiej zrozumieć, co się stało.

Zadaj sobie te pytania.

Czy byłem/am wystarczająco dorosły/dojrzały, by się zgodzić?

Każdy kraj ma ustalony swój minimalny wiek, od którego zbliżenia są dozwolone. W Polsce to aktualnie 15 rok życia. Oznacza to tyle, że dopiero od 15 roku życia, dana osoba może legalnie wyrazić zgodę na aktywność seksualną z drugim człowiekiem. Jeśli macie mniej niż 15 lat – nie możecie wyrazić zgody na seks z dorosłym. Zawsze będzie to relacja z nieletnim, pedofilska. Nawet jeśli nastolatek czy dziecko powie „tak”, to wciąż jest to gwałt.

Czy byłem/am zdolny/a do wyrażenia zgody?

Każda osoba, która wyraża zgodę na seks czy inną aktywność seksualną, MUSI być w pełni zdolna do takiej decyzji. I tak np. będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków, nie masz już takiej pełnej zdolności. Osoba pod wpływem może się zgodzić, pod warunkiem, że po uzyskaniu wszystkich informacji, podejmą świadomą decyzję bez presji i zmuszania.

Oznaki osoby pod wpływem:

-niewyraźna mowa
-potykanie się lub zataczanie
-zbyt gwałtowne emocje i gesty

Jak jeszcze wygląda niezdolność kogoś do wyrażenia pełnej i świadomej zgody?

-niespójna mowa
-niemożność chodzenia/poruszania się bez pomocy
-zmieszanie, w tym niemożność określenia czasu, miejsca, w którym się znajdujemy
-omdlenia

Podobnie rzecz się ma z osobami mającymi niepełnosprawności intelektualne. Mogą nie być zdolne do pełnego zrozumienia, co się dzieje, a co za tym idzie – nie są w stanie wyrazić świadomej zgody.

KAŻDY kontakt seksualny bez odpowiedniej zgody może zostać uznany za gwałt.

Czy Twoja zgoda była dobrowolna?

Zgoda jest wyraźną umową. Powinna być wyrażona entuzjastycznie i bez żadnych zastrzeżeń. Nie możesz wyrazić zgody, jeśli ktoś Ci grozi. Grożenie przemocą, manipulacją czy przymusem oznacza, że każde „TAK” jest bezwolne.

Kontakt seksualny, który ma miejsce po wymuszonym „TAK”, jest napaścią seksualną lub gwałtem.

Czy Twoje granice zostały przekroczone?

Wyrażając zgodę masz pełne prawo również ustalić granice. Zgoda na jedno zachowanie nie oznacza, że zgadzasz się na wszystko. Na przykład możesz zgodzić się na całowanie, ale nie na inną formę kontaktu seksualnego, jak np. petting czy seks oralny. Jeśli partner wykracza ponad to, na co się zgodziłaś, złamał dane Ci słowo i przekroczył granice. Można to uznać za gwałt lub napaść na tle seksualnym.

Czy Twoje granice się zmieniły?

Możesz także zmienić zdanie podczas trwania stosunku seksualnego. Jeśli na początku padło „TAK” w odniesieniu do penetracji, ale zdecydowałeś/aś, że to jednak nie jest dla Ciebie w porządku, możesz powiedzieć „NIE. Mało tego! Możesz to powiedzieć nawet w środku aktu. Jeśli druga osoba się nie zatrzyma, nie ma już zgodności. Twoja zgoda została naruszona, a to, co się dzieje jest gwałtem lub napaścią.

Czy to gwałt jeśli…?

W tych hipotetycznych sytuacjach możesz znaleźć znajomy scenariusz. To może pomóc Ci zrozumieć czy to, czego doświadczyłaś było gwałtem.

Ta lista przedstawia kilka najczęstszych scenariuszy, ale z pewnością nie jest wyczerpująca (niestety).

Pamiętaj, że jeśli czujesz, że doszło do gwałtu, to Twoje doświadczenia są najważniejsze.

Początkowo powiedziałam „TAK”.

Powiedzenie „TAK” oznacza, że zgadzasz się na to, co zostało ustalone i czego oczekujesz. Ale jeśli nie czujesz się komfortowo lub chcesz zatrzymać to, co się dzieje, możesz odmówić. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę. Kiedy to zrobisz – jest to jednoznaczne z tym, że nie wyrażasz już dalszej zgody.

Wszystko, co druga osoba zrobi potem, jest gwałtem i/lub napaścią.

Powiedziałam „NIE”, ale wciąż były naciski, więc w końcu wyraziłam zgodę, żeby w końcu przestali gadać.

Ciągłe mówienie „NIE”, a następnie powiedzenie „TAK”, można uznać za zgodę wymuszoną. W takim przypadku zgoda nie jest dobrowolna. I każdy kontakt seksualny można wtedy uznać za gwałt lub napaść.

Oczywiście, że się zdarza, iż niektórzy ludzie odmawiają, a potem lekko zmieniają zdanie. Powinna to być jednak decyzja, którą należy podjąć bez narzekania lub presji ze strony innych.

Mówiłam, że nie chcę robić czegoś konkretnego, ale i tak próbowali.

Możesz pomyśleć, że kiedy powiesz TAK, nie ma żadnych ograniczeń. Ale to nie jest prawda.

W każdym kontakcie seksualnym możesz wyznaczyć granice. Partner musi je szanować. Jeśli tego nie zrobi, naruszył Twoją zgodę.

Jeśli druga osoba próbuje zrobić coś, o czym wyraźnie powiedziałeś, że nie chcesz, może to zostać uznane za gwałt lub napaść.

Poprosiłam, żeby przestali coś robić, a oni mnie zignorowali.

Jasne, ludzie gubią się pod wpływem chwili. Ale jeśli poprosisz kogoś, aby przestał coś robić, a on tego nie zrobi, narusza Twoją zgodę.

Nigdy nie powinnaś być zmuszana do kontynuowania czegoś tylko dlatego, że Twój partner tego chce.

Jeśli nie uszanuje Twojej prośby, to jest to gwałt lub napaść.

Powiedziałam, że to, co robią, boli, ale robili to dalej.

Ból lub dyskomfort, to uzasadniony powód, aby powiedzieć komuś, żeby przestał. Jeśli nie, narusza Twoją zgodę, czyli był to gwałt lub napaść.

Wciskali moją twarz w łóżko/podłogę lub trzymali w pozycji, na którą się nie zgadzałam.

Jeśli druga osoba użyje wobec Ciebie siły podczas stosunku seksualnego, a Ty nie wyraziłaś na to zgody, to gwałt lub napaść.

Tutaj znowu masz prawo do wyrażenia zgody na każdy element aktu seksualnego. Jeśli tego nie zrobisz, druga osoba musi przestać. Jeśli tego nie zrobi, naruszyła Twoją zgodę.

Powiedziałam, że musi używać prezerwatywy, ale nie zrobił tego lub zdjął ją bez mojej wiedzy.

Kiedy dwie osoby wyrażają zgodę na współżycie, powinno to również obejmować dyskusję na temat stosowania ochrony przed ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Jeśli jedna osoba nie zgadza się z tym wyborem, naruszyła zgodę partnera. Usunięcie bariery, takiej jak prezerwatywa bez zgody można uznać za gwałt.

Nie powiedziałam „NIE”.

Niektórzy ludzie mogą uważać, że odmowa może narazić ich na ryzyko obrażeń fizycznych. Na przykład, jeśli osoba dokonująca napadu na Ciebie ma nóż lub broń, możesz obawiać się, że jakikolwiek akt sprzeciwu, może pogorszyć sytuację.

Brak odmowy nie oznacza, że ​​się zgodziłaś.

Jeśli nie powiedziałaś tak lub zostałaś zmuszona do aktu seksualnego bez Twojej zgody, to mamy tu gwałt lub napaść.

Nie walczyłam fizycznie, nie broniłam się.

Niektórzy napastnicy używają fizycznych gróźb lub broni, aby zmusić inną osobę do podjęcia z nimi czynności seksualnej. W takich przypadkach podjęcie walki może narazić Cię na większe niebezpieczeństwo.

Ale tak, jak niepowiedzenie „nie” nie oznacza, że ​​się zgodziłaś, brak sprzeciwu nie oznacza również, że się zgodziłaś.

Zgoda jest wolicjonalna i jednoznaczna. Wszystko poza tym nie jest prawdziwą zgodą, a każdy kontakt seksualny to gwałt lub napaść.

Nie pamiętam, co się stało.

Utrata pamięci może wystąpić w przypadku narkotyków, np. tzw. „pigułce gwałtu”, jak GHB. Nadmierne spożycie alkoholu może również powodować rozmycie wspomnień.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę, że ciało może reagować na traumatyczne wydarzenia, tłumiąc wszelkie wspomnienia i doznania.

Nawet jeśli nie pamiętasz napaści, nadal może to być gwałt.

Badanie lekarskie lub obdukcja może ustalić, czy zostałaś zgwałcona. Wszelkie dowody zebrane podczas badania i wywiadu mogą również pomóc funkcjonariuszom organów ścigania wypełnić luki, jeśli Ty nie możesz tego zrobić samodzielnie.

Spałem lub byłem nieprzytomny.

Jeśli spałeś lub byłeś nieprzytomny, nie mogłeś wyrazić zgody. Każdy kontakt seksualny bez zgody jest napaścią.

Byłem pijany.

Osoby nie w pełni władz umysłowych i sił nie mogą wyrazić zgody.

Chociaż można wyrazić zgodę po wypiciu kilku drinków, to trzeba pamiętać, że z każdym drinkiem zdolność do wyrażenia zgody maleje.

Nie możesz wyrazić zgody, jeśli nie mówisz w sposób klarowny i spójny.

Był pijany.

Alkohol nie jest alibi. Osoba dokonująca napaści odpowiada za swoje czyny zawsze, także wtedy, gdy jesteś pod pwływem alkoholu.

Jeśli nie uzyskają Twojej zgody, każdy kontakt seksualny to gwałt lub napaść.

Byłam na haju.

Podobnie jak w przypadku alkoholu, można wyrazić zgodę będąc pod wpływem niektórych narkotyków. Wszystko zależy od tego, czy potrafiłaś podjąć świadomą decyzję.

Jeśli Twój stan psychiczny sprawia, że nie do końca wiesz, co się dzieje, to nie możesz się zgodzić. Każdy kontakt seksualny, to wtedy gwałt lub napaść.

On był na haju.

Działania nadal mają konsekwencje, nawet jeśli druga osoba była na haju lub zażywała narkotyki.

Jeśli nie uzyska Twojej zgody, każdy kontakt seksualny to gwałt lub napaść.

Byliśmy przyjaciółmi.

„Gwałt wśród znajomych” czy „gwałt na randce” wcale nie są rzadkością. W rzeczywistości ponad jedna trzecia gwałtów jest popełniana przez przyjaciela lub kogoś, kogo znała ofiara.

Zrozumienie, w jaki sposób ktoś, kogo znasz i komu ufasz, może Ci to zrobić, może być trudne. Ale każdy kontakt seksualny bez zgody jest napaścią, nawet jeśli znasz tę osobę.

Byliśmy w związku.

Zgoda musi być wyrażona przy każdym kontakcie seksualnym. To, że raz powiedziałaś tak, nie oznacza, że ​​zgadzasz się na każdy kontakt seksualny w przyszłości.

Trwający związek lub historia związku nie jest formą zgody. To po prostu oznacza, że ​​masz jakąś osobistą więź z tą osobą.

Nie wyklucza to konieczności wyrażenia zgody. Jeśli nie ma Twojej zgody, każdy kontakt seksualny, to gwałt lub napaść.

Jaka jest różnica między gwałtem a napadem?

Gwałt to:

Wymuszony stosunek seksualny lub penetracja narządem płciowym lub przedmiotem bez zgody ofiary. Żadne działanie nie zapewnia zgody, z wyjątkiem jednoznacznej zgody.

Napaść na tle seksualnym to:

Szersza forma napaści, która obejmuje wszelkie czynności seksualne, kontakty lub zachowania popełniane bez wyraźnej i entuzjastycznej zgody.

Krótko mówiąc, gwałt to rodzaj napaści na tle seksualnym, ale nie każda napaść na tle seksualnym jest gwałtem.

Napaść na tle seksualnym może obejmować (ale nie ogranicza się do):

-gwałt
-usiłowanie gwałtu
-niepokojenie
-niechciane pieszczoty
-niechciane dotykanie nad lub pod ubraniem
-kazirodztwo
-wykorzystywanie seksualne dzieci
-molestowanie
-niechciany seks oralny
-pokazywanie nagości bez zgody (np. nagie zdjęcia na portalach społecznościowych)
-przymusowe pozowanie do zdjęć seksualnych
-wymuszone zagranie w filmach erotycznych

Siła to:

Użycie broni, groźby lub innej formy przymusu w celu zmuszenia osoby do podjęcia czynności seksualnej lub kontaktu seksualnego wbrew jej woli.

Nie wszystkie formy siły są fizyczne. Niektórzy ludzie mogą używać przymusu emocjonalnego, takiego jak groźby wobec członków rodziny lub manipulacji, aby skłonić inną osobę do uprawiania z nimi seksu.

Użycie siły oznacza, że ​​dana osoba nie może wyrazić zgody. Każdy kontakt seksualny jest automatycznie napaścią/gwałtem.

Co mam teraz zrobić?

Jeśli uważasz, że zostałaś zgwałcona, pamiętaj, że to, co się stało, nie jest twoją winą, ale też nie musisz przechodzić przez to doświadczenie samotnie.

Poniższe punkty mogą pomóc Ci zdecydować, co chcesz zrobić dalej. Cokolwiek zrobisz, jest to Twoim wyborem. Powinno być Twoim wyborem. Nikt nie może i nie powinien zmusić Cię do podjęcia decyzji, która Ci się nie podoba.

Rozważ wykonanie badania w sprawie napaści na tle seksualnym.

Badanie dotyczące napaści na tle seksualnym umożliwia pracownikom służby zdrowia zebranie ewentualnych dowodów. Ten proces pozwala im zebrać DNA i materiały z twoich ubrań, ciała i rzeczy. Jeśli później zdecydujesz się wnieść oskarżenie, może się to przydać.

Jednak ze względu na jakość zestawu ważne jest, aby nie brać prysznica, nie zmieniać ubrań ani w żaden inny sposób nie zmieniać swojego wyglądu od momentu napadu do momentu odbioru materiału. Może to przypadkowo usunąć cenne dowody.

Zastanów się, czy chcesz złożyć raport policyjny.

Nie musisz od razu decydować, czy chcesz wnieść oskarżenie. Masz czas na rozważenie swoich opcji.

Możesz także porozmawiać z funkcjonariuszem lub przedstawicielem organów ścigania, niezależnie od tego, czy chcesz wnieść oskarżenie. Mogą wyjaśnić Ci cały proces. Uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania może pomóc w podjęciu decyzji, co chcesz zrobić.

Zastanów się, czy potrzebujesz pomocy prawnej.

Możesz mieć pytania dotyczące możliwości prawnych po gwałcie. Możesz omówić proces składania raportu i wnoszenia opłat.

W odpowiedzi na te pytania mogą Ci pomóc radcy prawni. Mogą również wystąpić do sądu, jeśli sprawa trafi do sądu. Niektóre zasoby prawne są bezpłatne. Inne mogą kosztować, ale wielu prawników jest gotowych udzielić pomocy ofiarom napaści seksualnej po obniżonej cenie.

Infolinie mogą pomóc w uzyskaniu dostępu do zasobów, podobnie jak wydziały policji.

Zastanów się, czy potrzebujesz wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

W następstwie możliwego gwałtu możesz doświadczyć wielu emocji i uczuć. To wszystko jest bardzo bardzo ważne.

Rozmowa z kimś o swoich uczuciach i tym, co się stało, może pomóc ci złagodzić rozpacz i ból oraz zdecydować, co powinnaś zrobić dalej.

Może się okazać, że przyjaciel lub członek rodziny może zapewnić spokój i odpowiednio Cię pokierować.

Terapeuta lub psycholog może być również dobrym rozwiązaniem. Przy walce z silną traumą pomocna może się okazać wizyta u psychiatry, który przepisze odpowiednie leki. Dalsza praca pozostaje już w gestii Twojej i terapeuty.

TU ZNAJDZIESZ POMOC I INFORMACJE:

Dlaczego jestem wkurzona, czyli wyznania o gwałcie

Jeśli ona się nie zgadza, to jest to gwałt.

http://www.przemockid.pl/pomoc

https://www.numersos.pl/index.php/pl-pl/wsparcie/78-dlaczego-my/187-przestepstwo-seksualne

LONDYN: https://www.opendoors.nhs.uk/pl/content/pomoc-w-przypadku-gwa%C5%82tu-lub-napa%C5%9Bci-seksualnej

Pierwszy kontakt


    Jeśli borykasz się z problemami natury psychicznej, czujesz się wypalony/a, cierpisz na depresję, masz dosyć tkwienia w jednym miejscu albo szukasz porady - dobrze trafiłeś/aś! Odezwij się! Napisz bezpośrednio: psycholog.kotlarek@gmail.com